www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/1 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Ambrus Tünde

a brünni Állatorovosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatója, a Kazinczy Ferenc Diákklub elnöke.

Benyovszky Krisztián

a nyitrai Konstantin Egyetem magyar tanszékének oktatója. Irodalomtörténész, irodalomkritikus, elsősorban kortárs magyar irodalommal foglalkozik.

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Bíró Ferenc

nyelvész, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar szakának vendégoktatója.

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot.

Csandal Zsolt

magyar szakot végzett a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, jelenleg a budapesti Cseh Centrum munkatársa.

Detáry Attila

biológus-mérnök, a nyelvek és a humán műveltség tisztelője, a brünni magyarok szervezetének műsorszervezője.

Gál Adél

a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-romológia szakos hallgatója.

Kokes János Zoltán

újságíró, publicista, a ČTK és az MTI tudósítója.

Kovács Ágnes

magyar szakot végzett a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, jelenleg a Rozsnyói Bányászati Múzeum muzeológusa; újságíró, művelődésszervező.

Kubička Kucsera Klára

besztercebányai művészettörténész, kutatási területe elsősorban a kortárs szlovákiai képzőművészet.

Mészáros Tünde

fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot.

Moravcsík Tímea

a prágai magyar hagyományőrző óvoda pedagógusa, az Iglice Egylet alapító tagja.

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, a Prága melletti řeži Nukleáris Kutatóintézet főmunkatársa.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Sladký, Pavel

újságíró, filmkritikus.

Svoboda Róbert

hungarisztikát végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Szabadúszó, publicista, műfordító, szerkesztő.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor Margit

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara könyvtártudományi és informatika szakán végzett. Könyvtárosi munkájával párhuzamosan műfordítással foglalkozott és foglalkozik máig, főképp modern cseh prózát fordít magyarra.

Zeman, Jiří

a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot, jelenleg a Prágai Magyar Kulturális Központ munkatársa.